Постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні

, Київ 18:59

Про підготовчу комісію Організації

Підготовча комісія Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань

Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ) був схвалений     10 вересня 1996 року резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 50/245 і відкритий для підписання усіма країнами 24 вересня 1996 року. Головною метою Договору є запровадження заборони на всі ядерні випробування – наземні, підземні, в атмосфері та під водою. Держави, що є сторонами Договору, взяли на себе юридичні зобов’язання не здійснювати будь-яких ядерних вибухів, а також утримуватися від спонукання, заохочення або будь-якої участі у проведенні випробувальних вибухів. Оскільки Договір є безстроковим, зазначена заборона не має часового обмеження.

Договір сприяє процесу загального ядерного роззброєння та нерозповсюдження, оскільки шляхом заборони ядерних випробувань унеможливлюється розвиток ядерної зброї та її якісне удосконалення. Крім того, Договір допомагає попередити негативні наслідки та шкоду, які завдаються ядерними випробуваннями навколишньому природному середовищу та людям. У період 1945-1996 років на земній кулі було проведено більше 2000 ядерних випробувань. Так, США провели понад 1000 випробувань, СРСР – 700, Франція - 200, Велика Британія та Китай - по 45 кожна. В 1996 році ядерні країни погодилися запровадити мораторій на ядерні випробування. Однак, мораторій декілька разів порушувався іншими країнами – Індією та Пакистаном в 1998 році, КНДР – в 2006, 2009 та 2013 роках.

Переговори щодо укладення ДВЗЯВ тривали у період 1994-1996 років і завершилися підписанням Договору. ДВЗЯВ на сьогодні становить основний міжнародно-правовий інструмент універсального характеру у галузі обмеження та заборони ядерних випробувань. Він доповнює такі важливі міжнародні інструменти як Договір про Антарктику 1961 року, Договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, у космічному просторі та під водою 1963 року, Договір про нерозповсюдження ядерної зброї 1968 року, Договір між СРСР та США про обмеження підземних випробувань ядерної зброї 1974 року та Договір між СРСР та США про підземні ядерні вибухи в мирних цілях 1976 року.

Контроль за дотриманням положень ДВЗЯВ має здійснювати Організація Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ОДВЗЯВ), яка створюється відповідно до положень Договору.

До моменту набуття Договором чинності, функції Організації виконує Підготовча комісія (ПК ОДВЗЯВ), яка була заснована рішенням держав, що підписали Договір,        19 листопада 1996 року. Підготовча комісія має статус міжнародної організації та повноваження для проведення переговорів і укладання необхідних угод. Діяльність Комісії розпочалася у Відні 17 березня 1997 року. До ПК ОДВЗЯВ входять всі держави, що підписали Договір. Виконавчим органом ПК ОДВЗЯВ є Тимчасовий технічний секретаріат (ТТС ПК ОДВЗЯВ), який на сьогодні налічує близько 260 співробітників і розташований у Відні (Австрія). З 1 серпня 2013 року Виконавчим Секретарем ПК ОДВЗЯВ є представник Буркіна Фасо Лассіно Зербо.

Для забезпечення дотримання зобов’язань за Договором створюється міжнародна система моніторингу (МСМ), до якої входитимуть 321 станція спостереження (170 сейсмологічних, 60 інфразвукових, 11 гідроакустичних та 80 радіонуклідних станцій, розташованих у 90 країнах) та 16 радіонуклідних лабораторій, здатних зафіксувати можливий ядерний вибух та невідкладно передати відповідну інформацію до розташованого у Відні Міжнародного центру даних (МЦД). Підозрілі події, зареєстровані МЦД, є предметом консультацій між сторонами Договору. У разі необхідності можуть застосовуватися інспекції на місці для перевірки отриманих даних. Розбудова системи контролю, включаючи режиму проведення інспекцій на місцях, має бути завершена до моменту набуття Договором чинності. Це завдання залишається на даному етапі основним у роботі ПК ОДВЗЯВ.

Протягом 2014 року суттєвого прогресу було досягнуто у встановленні та сертифікації об’єктів МСМ. Зокрема, було встановлено 1 інфразвукову станцію, сертифіковано 2 додаткові та 1 інфразвукову станції, а також сертифіковано 3 системи благородних газів та перепідтверджено роботу ще 3. Таким чином, станом на 31.12.2014 загальна кількість сертифікованих станцій та радіонуклідних лабораторій становить 281 (що складає 83%) та 22 системи благородних газів, що складає 55% від їх загальної кількості (40). Дані, які надходять до МЦД, розповсюджуються серед учасників Договору. Важливим елементом роботи ПК ОДВЗЯВ є застосування отриманих даних в інших, ніж виключно для мети Договору, цивільних та наукових сферах - попередження цунамі, дослідження ядра Землі, моніторинг землетрусів та вулканів, дослідження океанів, змін клімату тощо.

Важливим заходом на напрямку розвитку спроможностей інспекції на місці (ІНМ) стало проведення наприкінці 2014 року в Йорданії Інтегрованих польових навчань, участь у яких взяли близько 364 експертів з 53 країн-членів ПК ОДВЗЯВ. Зазначені навчання сприяли удосконаленню верифікаційних механізмів, передбачених положеннями Договору, та дозволили у реальних польових умовах здійснювати верифікаційні заходи окремих підозрілих місць, оперативно збирати та обробляти інформацію у відповідності до задуму навчань.

Відповідно до статті XIV Договору, ДВЗЯВ набуде чинності через 180 днів після передачі депозитарію ратифікаційних грамот усіма 44-ма державами, перелік яких визначається Додатком 2 до Договору. На сьогодні Договір ратифікували лише 36 країн із зазначеного переліку. Таким чином, набуття чинності ДВЗЯВ залежить від ратифікації цього Договору з боку 8 країн, до списку яких входять Китай, КНДР, Єгипет, Індія, Іран, Ізраїль, Пакистан та США. При цьому, ДВЗЯВ ще не підписали КНДР, Індія та Пакистан.

Станом на квітень 2015 року ДВЗЯВ підписали 183 країни та ратифікували 164 (останньою країною, яка ратифікувала ДВЗЯВ у березні 2015 року, була Республіка Ангола). Серед тих країн, які підписали та ратифікували ДВЗЯВ, є три ядерні держави – Франція, Російська Федерація та Велика Британія.

Загальний бюджет Організації на 2015 рік, який  базується на застосуванні принципу нульового реального зростання, становить 126,31 млн. дол. США. Пріоритетними напрямами роботи на 2014-2017 рр. залишаються функціонування та підтримка діяльності верифікаційних систем, а також подальший розвиток інспекцій на місцях. 

З метою прискорення процесу набуття ДВЗЯВ чинності країни-учасниці Договору проводять міжнародні конференції (т.з. «процес Статті XIV»), в ході яких погоджуються плани та заходи, які необхідно вжити на глобальному та регіональному рівнях, з метою сприяння універсалізації цього важливого міжнародного інструменту. На сьогодні проведено шість таких конференцій, зокрема, у 2003, 2005, 2007, 2009, 2011 та 2013 роках.

Детальну інформацію про ПК ОДВЗЯВ та її діяльність можна отримати на веб-сторінці організації або за адресою:

CTBTO Preparatory Commission,

Vienna International Centre,

P.O. Box 1200, A-1400 Vienna, Austria

Web site: www.ctbto.org

Посилання:

1. Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань (рос.)

2. Рішення про заснування Підготовчої комісії Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (англ.)

Підготовча комісія Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань