Постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні

, Київ 18:58

Про Комісію

Міжнародна комісія із захисту р. Дунай

Основні завдання

Міжнародна комісія із захисту р. Дунай (МКЗД) була створена з метою забезпечення сталого розвитку та сталого використання водних ресурсів басейну р. Дунай.

Робота Комісії базується на виконанні положень Конвенції щодо захисту р. Дунай, яка була підписана 29 червня 1994 року в Софії, Болгарія.

В 1998 році для підтримки діяльності країн щодо сталого захисту та використання водних ресурсів Дунаю було створено Міжнародну комісію із захисту р. Дунай, яка складається з делегацій Дунайських країн, які є стороною Конвенції. Членами МКЗД на сьогодні є Австрія, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Хорватія, Чехія, Німеччина, Угорщина, Чорногорія, Молдова, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія і України, а також Європейська Комісія.

16 лютого 2010 року міністри і високопосадовці з дунайських країн зібралися у Відні і схвалили План управління водними ресурсами басейну р. Дунай, який має на меті виробити заходи з покращення екологічної ситуації Дунайського регіону та сталого розвитку дунайських країн. План управління водними ресурсами басейну р. Дунай передбачає конкретні заходи, які мають бути реалізовані до 2015 року з метою покращення екологічної ситуації р. Дунай та її приток: зменшення забруднення з боку поселень і сільського господарства, подолання негативних наслідків антропогенних змін, використання миючих засобів, що не містять фосфату, та відновлення водно-болотних угідь.

Міністерська зустріч також схвалила плани дій проти повеней для сімнадцяти суббасейнів Дунаю, що дасть можливість захистити населення дунайських країн від негативних наслідків стихійних лих. Ці плани були розроблені в рамках Протиповеневої програми дій Міжнародної комісії із захисту р. Дунай і містять заходи, що передбачають покращення стану дамб та системи попередження і прогнозування. Вищезазначені заходи будуть впроваджені Придунайськими країнами з метою зменшення шкідливих наслідків від масових повеней 2002, 2005 і 2006 років.

11 квітня в Ужгороді, в рамках головування України у МКЗД відбулася Зустріч міністрів довкілля п’яти країн басейну р. Тиса. Делегації Румунії, Сербії, Словаччини, Угорщини, України схвалили План інтегрованого управління басейном ріки Тиса, який має на меті розробку комплексних заходів зі сталого управління водними ресурсами басейну р.Тиса. В ході зустрічі міністри уклали Меморандум про порозуміння “Посилення співробітництва у басейні ріки Тиса у напрямку імплементації Плану інтегрованого управління басейном ріки Тиса з метою підтримки сталого розвитку регіону”, який має на меті поширити реалізацію Рамкової водної директиви ЄС у п’яти Тисайських країнах.

Тематичні пріоритети діяльності

До основних пріоритетів діяльності МКЗД відносяться наступні:

1. Збереження водних ресурсів Дунаю.

2. Підтримання безпеки водних ресурсів від хімічного забруднення та забруднення стійкими органічними речовинами.

3. Сталий розвиток водної системи, включає збереження гідрологічної складової Дунайського басейну.

4. Запобігання та боротьба з повенями.

Структура

МКЗД складається з Постійної робочої групи, яка збирається раз на рік з метою вироблення керівних принципів роботи Комісії, та технічних робочих груп, які відповідають за підготовку технічних документів та вироблення необхідних заходів з метою вирішення проблем збереження водних ресурсів басейну р. Дунай.

Раз на рік проходять також Постійні засідання МКЗД, які схвалюють політичні рішення та керівні документи Комісії, необхідні для виконання положень Конвенції щодо захисту р. Дунай.

Співробітництво з Україною

Україна є членом Міжнародної комісії із захисту р. Дунай (МКЗД) з 2003 року і бере активну участь у роботі керівних органів Комісії, робочих групах, основних заходах, які проводяться в рамках МКЗД.

Під егідою Комісії в Україні відбулася Міжнародна конференція щодо захисту та сталого розвитку дельти р. Дунай (лютий 2006 р.), національний семінар з впровадження Рамкової водної директиви, декілька засідань робочих груп з басейнового управління. Україна на регулярній основі залучається до участі у заходах в рамках відзначення Міжнародного дня Дунаю. Відповідні міністерства і відомства залучаються до реалізації Дунайського регіонального проекту ПР ООН/ГЕФ та проекту ГЕФ з реалізації заходів по Тисі.

За ініціативи України було розроблено та підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо підготовки плану управління басейном дельти р. Дунай, відповідно до якого в рамках МКЗД започатковано нову робочу групу з вивчення ситуації в басейні дельти р. Дунай.

На сьогодні, завдяки постійному інформуванню Комісії щодо поточного стану робіт в дельті р. Дунай, а також безпосередньому відвіданню міжнародними експертами місця робіт вдалося зняти гостроту розгляду проблематики відновлення глибоководного суднового ходу р. Дунай - Чорне море (ГСХ) в рамках МКЗД. Члени Комісії визнають право України на розбудову внутрішніх транспортних шляхів.

В 2009 році вперше за історію МКЗД переможцем міжнародного конкурсу художніх робіт, присвячених Дню Дунаю, став українець із Закарпаття Василь Ватаман.

Глава делегації України в МКЗД, Посол з особливих доручень МЗС України Микола Меленевський виконуватиме функції Президента Комісії у 2011 році.

Серед пріоритетів українського головування: гармонізація політик Дунайських країн у сфері охорони та сталого використання водних ресурсів, забезпечення ефективного контролю за відповідністю інфраструктурних проектів у басейні р. Дунай принципам сталого розвитку, підготовка планів управління водними ресурсами окремих частин басейну Дунаю, зокрема р. Тиса, дельти Дунаю, р. Прут та Сірет.

Важливим завданням є забезпечення потреб країн – не членів ЄС у процесі впровадження положень Водної рамкової директиви ЄС на рівні їх національних політик, а також просуванню позицій цих країн з метою їх врахування в рамках підготовки та реалізації Дунайської стратегії ЄС.

Детальну інформацію про роботу МКЗД можна знайти за наступною адресою:

Vienna International Centre, D0412, P. O. Box 500
A-1400 Vienna / Austria

Tel: +431 260 60 5738, Fax: +431 260 60 5895
e-mail: icpdr@unvienna.org

www.icpdr.org

Міжнародна комісія із захисту річки Дунай