Постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні

, Київ 19:02

Україна та МАГАТЕ

УКРАЇНА - МАГАТЕ

Україна є членом МАГАТЕ з моменту створення цієї міжнародної організації. Українська сторона бере активну участь у роботі МАГАТЕ. Міністерство енергетики та вугільної промисловості, Державна інспекція ядерного регулювання та Державне агентство з управління зоною відчуження України визначені компетентними органами виконавчої влади України, відповідальними за здійснення співробітництва з Агентством.

21 вересня 1995 року Україна підписала та 22 січня 1998 року ратифікувала Угоду з МАГАТЕ про застосування гарантій у зв’язку з ДНЯЗ. 15 серпня 2000 року Україна підписала та 24 січня 2006 року ратифікувала Додатковий протокол до цієї Угоди. Зазначені документи є правовою та технічною основою для співробітництва з Агентством.

Україна є стороною таких важливих документів МАГАТЕ, зокрема: Угода про привілеї та імунітети Агентства, Віденська конвенція про цивільну відповідальність за шкоду внаслідок ядерної аварії, Конвенція про фізичний захист ядерного матеріалу (Україна також ратифікувала Поправку до неї), Конвенція про раннє повідомлення про ядерну аварію, Конвенція про надання допомоги у випадку ядерної або радіаційної аварії, Конвенція про ядерну безпеку, Об’єднаний протокол щодо застосування Віденської конвенції, Об’єднана конвенція про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами, Протокол з поправками до Віденської конвенції про цивільну відповідальність за шкоду внаслідок ядерної аварії, Переглянута додаткова угода щодо надання технічної допомоги МАГАТЕ, Конвенція про боротьбу з актами ядерного тероризму.

В Секретаріаті МАГАТЕ працюють 19 громадян України, в т.ч. 5 фахівців інспекторами Агентства. Україна чотири рази обиралася до складу Ради керуючих МАГАТЕ. Останній раз Україна була членом цього важливого політичного та виконавчого органу Агентства протягом 2009-2011 років. 

Основними напрямками співпраці України з МАГАТЕ є:

- використання технічної допомоги Агентства з метою подолання наслідків Чорнобильської катастрофи (технологічні аспекти) шляхом імплементації національних та регіональних проектів щодо виведення з експлуатації енергоблоків ЧАЕС, поводження з відпрацьованим паливом на площадці станції та радіологічної підтримки відновлення територій, постраждалих від аварії на ЧАЕС;

- удосконалення інфраструктури ядерної та радіаційної безпеки в Україні та відповідних національних стандартів, покращення екологічного радіаційного моніторингу;

- управління життєвим циклом АЕС та подовження строків їх експлуатації;

- безпечне поводження з відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами на ядерних об’єктах;

- розвиток регуляторної інфраструктури у галузі ядерної захищеності;

- модернізація послуг променевої терапії;

- управління знаннями у ядерній галузі;

- участь у Міжнародному проекті з інноваційних ядерних реакторів та паливних циклів (ІНПРО).

Україна також бере активну участь у регіональних та міжрегіональних проектах Агентства. Зокрема, в рамках циклу Програми технічного співробітництва (ПТС) МАГАТЕ на 2012-2013 роки в Україні було успішно реалізовано п’ять національних проектів щодо удосконалення управління знаннями в ядерній галузі та покращення освіти у сфері застосування ядерної техніки, розробки та запровадження національної системи контролю за якістю в сфері медичної фізики та променевої терапії, удосконалення системи ядерної та радіаційної безпеки та чорнобильський проект щодо надання допомоги в знятті з експлуатації ЧАЕС та безпечному поводженні з радіоактивними відходами на площадці станції. На зазначені проекти Агентством було виділено більше 1 млн. євро. Українська сторона також продовжує співробітництво з МАГАТЕ на напрямку проведення всеохоплюючої оцінки безпеки радіоактивних відходів (класифікація, опис характеристик, екологічна експертиза).

На 2014-2015 роки для України в рамках дворічного циклу передбачено чотири національних проекти основної частини ПТС. Національні проекти для України охоплюють такі сфери діяльності, як удосконалення дозиметричної лабораторії вторинних еталонів для дозиметричних досліджень в променевій терапії, визначення цілей в галузі безпеки та стратегій регулювання для нових АЕС та АЕС, що знаходяться в довгостроковій експлуатації, створення інфраструктури для дезактивації, рекультивації та реконструкції діючих уранових шахт та колишніх об’єктів з видобутку урану, а також допомога в поводженні з радіоактивними відходами та виведенні АЕС з експлуатації. Сума відповідної технічної допомоги становитиме 597,400 євро.

Крім національних проектів для нашої країни, в 2014-2015 роках здійснюється реалізація низки діючих регіональних проектів, зокрема щодо підтримки зняття з експлуатації та поводження з відходами на ЧАЕС, Ігналінській АЕС та АЕС А-1 та підтримання повернення територій, які знаходяться під впливом аварії на ЧАЕС, до нормальних радіологічних умов навколишнього середовища. На зазначені проекти Агентством виділено загалом 371,771 євро.

На новий дворічний цикл (2016-2017) українська сторона внесла на розгляд МАГАТЕ пропозицію щодо включення до основної частини ПТС чотирьох нових національних проектів для України, які охоплюють такі сфери діяльності як посилення можливостей Держатомрегулювання України у сфері державної експертизи, створення національного центру біологічної дозиметрії, надання допомоги Чорнобильській АЕС щодо знаття з експлуатації та поводження з радіоактивними відходами на майданчику ЧАЕС та удосконалення системи управління, пов’язаної із забезпеченням безпеки. Вищезазначені пропозиції будуть розглянуті на Комітеті з питань технічної допомоги та співробітництва 23.11.2015 та, за підсумками їх розгляду, остаточно затверджені Радою керуючих МАГАТЕ орієнтовно 26.11.2015.

У зв’язку з незаконною окупацією та анексією території АР Крим та                         м. Севастополь з боку РФ Постпредством проводилася активна роз’яснювальна робота з керівництвом МАГАТЕ та у форматі керівних органів Агентства з урахуванням специфіки його діяльності.

Під час проведення у березні 2014 року засідання Ради керуючих (РК МАГАТЕ) делегація України поінформувала про агресію РФ проти України та потенційну загрозу вітчизняним об’єктам ядерної інфраструктури. Увагу було привернуто до реальних загроз дестабілізації сталого функціонування системи державного управління на об’єктах критичної інфраструктури, насамперед, на атомних електростанціях та ядерних установках. Країн-членів РК МАГАТЕ було також поінформовано про зміст листа Постпредства, адресованого Гендиректору МАГАТЕ Ю.Амано, в якому містилося прохання терміново здійснити контакти з керівництвом РФ з метою деескалації існуючої кризи в та навколо України. Підсумки обговорення цього питання на майданчику МАГАТЕ засвідчили розуміння країнами-членами позиції України стосовно заходів, спрямованих на посилення безпеки ядерних об’єктів у контексті непередбачуваних ризиків та загроз, пов’язаних з агресією РФ проти України.

У ході роботи основного річного форуму МАГАТЕ – Генеральної конференції, яка відбулася у вересні 2014 року, делегацією України було публічно викрито та заперечено спроби Російської Федерації використати механізми МАГАТЕ для встановлення та легітимації, всупереч нормам міжнародного права, незаконного контролю РФ над ядерними об’єктами України в АРК. Українська сторона закликала усі країни-члени та Секретаріат МАГАТЕ неухильно дотримуватися положень резолюції ГА ООН «Територіальна цілісність України» та наголосила на незмінності статусу ядерних об’єктів і матеріалів України на її тимчасово окупованій території.

У вересні 2014 року Україна отримала офіційну нотифікацію Секретаріату МАГАТЕ, що він у своїх діях керується Статутом Організації та нормами міжнародного права в питанні територіальної цілісності України в рамках її міжнародно визнаних кордонів. Враховуючи те, що мандат МАГАТЕ охоплює суто технічні питання, пов’язані з гарантіями безпеки ядерних об’єктів та матеріалів, позиція МАГАТЕ полягає в тому, що Агентство продовжує застосовувати гарантії до ядерного матеріалу та установок, які знаходяться на території України в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь у відповідності до Угоди між Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій у зв’язку з ДНЯЗ та Додаткового протоколу до неї.

Незважаючи на усталену практику направлення з боку МАГАТЕ офіційних запрошень для участі у різноманітних заходах по лінії Агентства безпосередньо керівникам, науковцям та експертам підприємств, установ та організацій, розташованих на території України, включаючи АР Крим та м. Севастополь, у даній ситуації прийнято рішення направляти усі запрошення до центральних органів виконавчої влади України, розташованих у м. Київ.