Постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні

, Київ 18:57

Про Міжнародне агенство з атомної енергії

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) є міжнародною міжурядовою організацією науково-технічного спрямування, створеною у 1957 році відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН. Станом на квітень 2015 року до складу Агентства входить 164 країни-члена. МАГАТЕ входить до загальної системи міжнародних організацій ООН, а його відносини з ООН базуються на окремій угоді від 1959 року.

Згідно зі Статутом, затвердженим 23 жовтня 1956 року, діяльність Агентства спрямована на досягнення широкого використання атомної енергії в мирних цілях та сприяння поширенню ядерних технологій. Серед основних завдань діяльності МАГАТЕ є контроль за мирним використанням атомної енергії та забезпечення того, щоб допомога Агентства не була використана у військових цілях. У цьому зв’язку МАГАТЕ служить міжнародним інспекційним органом для перевірки непереключення ядерних матеріалів, обладнання та технологій у країнах, що не мають ядерної зброї, з дозволеної мирної діяльності на військові потреби (система гарантій МАГАТЕ). МАГАТЕ також встановлює стандарти ядерної та фізичної ядерної безпеки, надає країнам-членам технічну допомогу, а також заохочує обмін науковою і технічною інформацією у галузі ядерної енергії. Агентство надає консультаційну допомогу, сприяє передачі навичок і знань країнам для ефективної реалізації національних програм мирного використання ядерної енергії.

МАГАТЕ представляє щорічні доповіді Генеральній Асамблеї ООН та, у разі необхідності, Раді Безпеки ООН відносно недотримання державами своїх зобов’язань, що випливають з системи гарантій МАГАТЕ, а також з інших питань, які стосуються міжнародного миру та безпеки.

Під егідою Агентства було розроблено та схвалено 12 міжнародних конвенцій у сферах ядерної безпеки, фізичної ядерної безпеки та ядерної відповідальності.

Штаб-квартира Агентства розташована у Відні (Австрія). Крім цього, МАГАТЕ має два бюро зв’язку у Женеві (Швейцарія) та Нью-Йорку (США), два регіональні бюро з гарантій у Токіо (Японія) та Торонто (Канада). Агентство має також спеціалізований підрозділ - аналітичну лабораторію у Зайберсдорфі (Австрія). Разом з ЮНЕСКО Агентство керує міжнародною лабораторією морського довкілля у Монако та міжнародним центром теоретичної фізики у Трієсті (Італія). Разом з Всесвітньою сільськогосподарською організацією (FAO) Агентство керує спільним підрозділом МАГАТЕ/FАО у Відні, який вивчає застосування ядерних технологій для забезпечення безпеки продовольства та в сільському господарстві. Агентство також співпрацює з Всесвітньою організацією охорони здоров’я на напрямку вирішення проблем використання радіації в медицині і біології.

Головними органами Агентства є щорічна Генеральна Конференція МАГАТЕ, участь у роботі якої беруть усі члена Агентства, та Рада керуючих МАГАТЕ, до складу якої входять, за географічною приналежністю, 35 країн-членів, які змінюються на ротаційній основі. Генеральний директор МАГАТЕ, який обирається на чотири роки, очолює роботу Агентства та його Секретаріат. Наразі, Генеральним директором МАГАТЕ є представник Японії - Ю.Амано (2013-2017 роки).

В структурі Секретаріату МАГАТЕ налічується шість департаментів: ядерної енергії (займається питаннями ядерної енергетики, паливного циклу та поводження з відходами), ядерної безпеки (ядерна безпека, фізична ядерна безпека та захищеність, радіаційна безпека та безпека відходів), ядерних наук та застосувань (використання ядерних технологій у мирних цілях), гарантій (перевірка мирного використання ядерної енергії), технічного співробітництва (національні, регіональні та міжнародні програми) та управління (бюджетно-фінансові питання, менеджмент персоналу, юридична та адміністративна підтримка). Станом на квітень 2015 року в Секретаріаті Агентства працює близько 2 500 співробітників.

На сьогодні основними напрямками діяльності МАГАТЕ є:

1. Ядерна енергетика, паливний цикл та ядерна наука (програма ІНПРО, технології ядерного паливного циклу та матеріалів, створення потенціалу та збереження ядерних знань для стійкого енергетичного розвитку, сприяння розвитку різних галузей ядерної науки);

2. Ядерні застосування у сферах безпеки продовольства та в сільському господарстві, для охорони здоров’я (ракові захворювання, томографія), забезпечення водних ресурсів, для оцінки та раціонального використання морського та наземного середовища, виробництво медичних радіоізотопів та радіаційні технології, управління технічним співробітництвом у цілях розвитку.

3. Ядерна та фізична ядерна безпека (безпека ядерних установок, радіаційна безпека та безпека перевезень, поводження з радіоактивними відходами, фізична ядерна безпека, готовність на реагування у випадку інцидентів та аварійних ситуацій);

4. Ядерна перевірка (застосування системи гарантій МАГАТЕ, імплементація гарантій Агентства в Ірані, Сирії та КНДР).

Регулярний бюджет МАГАТЕ складає близько 340 млн. євро і формується з обов’язкових та добровільних внесків країн-членів. Фонд технічного співробітництва Агентства складає майже 100 млн. євро добровільних внесків країн.