Постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні

, Київ 19:02

Про Тимчасовий секретаріат Рамкової конвенції

Тимчасовий секретаріат Рамкової конвенції щодо захисту та сталого розвитку Карпат

Основні завдання

22 травня 2003 року за ініціативи України в Києві під час 5-ї зустрічі міністрів довкілля загальноєвропейського процесу «Довкілля для Європи» відбулося підписання Рамкової конвенції щодо захисту та сталого розвитку Карпат (Карпатської конвенції), яка має на меті об’єднати зусилля всіх країн Карпатського регіону в напрямку захисту та сталого розвитку Карпат. (http://www.carpathianconvention.org/text.htm).

Сторонами Конвенції стали сім Карпатських країн – Чехія, Угорщина, Польща, Румунія, Сербія, Словаччина та Україна.

На сьогодні Карпатська конвенція ратифікована всіма Карпатськими країнами.

В червні 2008 року під час Другої конференції Сторін Карпатської конвенції було підписано Протокол щодо збереження та сталого розвитку біологічного та ландшафтного різноманіття.

У травні 2011 р. в ході Третьої конференції Сторін було підписано Протокол про стале управління лісами та Протокол про сталий туризм до Карпатської конвенції.

Тимчасовий секретаріат карпатської конвенції було розміщено у Відні під егідою Програми ООН з довкілля.

Тематичні пріоритети

Основні напрямки діяльності в рамках Карпатської конвенції спрямовані на:

1. Створення Карпатської мережі заповідних територій та започаткування діяльності робочої групи з біорізноманіття.

2. Започаткування діяльності робочої групи зі сталого туризму. Підготовка спільної стратегії або протоколу про сталий туризм в Карпатському регіоні.

3. Співробітництво з Конвенцією із захисту р. Дунай та Міжнародною комісією із захисту р. Дунай у підготовці та впровадження проекту з оцінки ситуації в басейні р. Тиса.

4. Підготовка Екологічного огляду для Карпат.

5. Сприяння імплементації положень карпатської конвенції на національному та локальному рівнях.

6. Співробітництво із Організацією з продовольства та сільського господарства щодо імплементації проектів в сфері сталого сільського господарства в гірських регіонах.

7. Участь у Міжнародному партнерстві із захисту гір.

Співробітництво з Україною

Однією з важливіших подій в рамках Карпатської конвенції було проведення Першої зустрічі Конференції сторін Карпатської конвенції в Україні (11-13 грудня 2006 р., Київ), яка визначила подальші кроки розвитку співробітництва сторін Карпатської конвенції.

Україна виступала ініціатором і основним розробником Протоколу про збереження і стале використання біологічного та ландшафтного різноманіття до цієї конвенції, який був укладений під час Другої зустрічі Конференції сторін Карпатської конвенції (17-19 червня 2008 року, Бухарест).

Представники профільних міністерств і відомств України беруть активну участь у засіданнях робочих груп Конвенції. За ініціативою України та під егідою ЮНЕП та ЮНІДО у Львові в травні 2008 року відбувся Регіональний семінар з відновлювальних джерел енергії для Карпатського регіону, який підготував проектні пропозиції щодо започаткування проектів технічного співробітництва в зазначеній сфері.

У травні 2011 р. Україна підписала Протокол про стале управління лісами до Карпатської конвенції.

Україна взяла на себе функції депозитарія Конвенції і виступає з ініціативою розмістити Постійний секретаріат Карпатської конвенції на своїй території.

За більш детальною інформацією звертайтеся:

United Nations Environment Programme - Vienna

Interim Secretariat of the Carpathian Convention

UNEP Vienna - ISCC

Room: JOE 25

Vienna International Center

PO Box 500

A 1400 Vienna

Austria

Tel: (+ 43 - 1) 26060- 4545

Fax: (+ 43 - 1) 26060 - 7 - 4545

Рамкова конвенція із захисту та сталого розвитку Карпат