Постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні

, Київ 19:01

Про Комітет

Комітет ООН з використання космічного простору в мирних цілях

Управління ООН з використання космічного простору в мирних цілях

Управління ООН з використання космічного простору в мирних цілях (далі - УВК) є виконавчим органом Комітету ООН з використання космічного простору в мирних цілях (КВК).

УВК було засновано як невелика група експертів у рамках Секретаріату ООН з метою надання підтримки діяльності КВК, який був створений згідно з резолюцією ГА ООН 1348 (XIII) від 13 грудня 1958. З часу проведення першої сесії КВК у 1962 році, ця група працювала у складі Департаменту питань політики та безпеки, а у 1968 році була перетворена в окремий підрозділ цього департаменту. У 1992 році він отримав назву УВК у складі Департаменту політичних питань. У 1993 році УВК було переведене до Відділення ООН у Відні, де Управління перебрало від Департаменту юридичних питань Секретаріату ООН у Нью-Йорку функції секретаріату Юридичного підкомітету КВК. Питаннями, пов’язаними з унеможливленням мілітаризації відкритого космосу, займається Конференція з роззброєння, яка розташована у Женеві.

УВК впроваджує відповідні рішення ГА ООН та КВК. УВК покликано надавати сприяння міжурядовому діалогу у рамках КВК, зокрема його Науково-технічного підкомітету та Юридичного підкомітету , а також надавати допомогу країнам, що розвиваються, стосовно використання космічних технологій з метою їх розвитку. Крім цього, УВК супроводжує розробку юридичних, наукових та технічних питань у галузі космічної діяльності, розвитку технологій та застосувань з метою розповсюдження відповідної технічної інформації серед держав-учасниць КВК, міжнародних організацій та підрозділів ООН.

УВК має дві секції: Секція космічних застосувань, яка організує та впроваджує Програму ООН з космічних застосувань та Секція обслуговування Комітету та досліджень. Остання діє як Секретаріат для КВК, його підкомітетів та робочих груп. Вона готує та розповсюджує доповіді та публікації з питань міжнародної космічної діяльності та міжнародного космічного права. УВК очолює Директор, яким з березня 2014 року є Сімонетта Ді Піппо (Італія).

КВК є головним міжнародним форумом з координації космічної діяльності держав в мирних цілях на благо всіх націй, і відіграє ключову роль у рамках системи ООН з дослідження відкритого космосу. Особливу увагу Комітет приділяє розвитку міжнародного співробітництва з метою сприяння впорядкованому розширенню космічної діяльності, поступовому економічному зростанню та сталому розвитку усіх країн, виявленню нових галузей застосування космічних технологій, раціональному використанню природних ресурсів і попередженню та ліквідації наслідків стихійних лих.

Діяльність Науково-технічного підкомітету спрямована на залучення наявного науково-технічного потенціалу країн в космічній галузі для досягнення прогресу в світі, медицині, охороні навколишнього середовища, використанні природних ресурсів, запобіганні катастроф, кліматичному моделюванні, а також сприяє добробуту суспільства завдяки економічному, соціальному і культурному розвитку в цілому.

Юридичний підкомітет приділяє значну увагу вирішенню правових проблем, що виникли у зв’язку із сучасною космічною діяльністю, координації діяльності держав у процесі вдосконалення міжнародного космічного права та виконання рекомендацій Третьої конференції ООН з дослідження і використання космічного простору в мирних цілях (UNISPACEIII).

Україна як держава-учасниця КВК бере активну участь у його роботі та роботі його робочих органів: Науково-технічного підкомітету та Юридичного підкомітету.

Космічна діяльність України орієнтована, перш за все, на розширення та поглиблення міжнародного співробітництва на міждержавному, міжурядовому та міжвідомчому рівнях, на розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємств космічної галузі, виведення національних космічних розробок на світовий ринок, впровадження передових космічних технологій в різні сфери народного господарства, створення умов для розвитку конкуренції та приватної ініціативи.

Україна активно використовує трибуну КВК для інформування про свою діяльність в сфері мирного використання космічного простору, а також для викладення позиції України з актуальних проблем застосування космічних технологій з метою вирішення сучасних проблем людства.

Україна неухильно відстоює свою позицію проти використання та розміщення в космічному просторі будь-якої зброї масового знищення й активно підтримує діяльність Платформи ООН з використання космічної інформації для попередження стихійних лих та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (UN-SPIDER).